SPEL 1 TIK-SPEL

Het tikspel bestaat uit diverse woorden. Aan de woorden zitten spelregels gekoppeld. Voer je de spelregels die aan de woorden gekoppeld zijn juist uit, dan kan je hier niet getikt worden. Zodra je een woord verlaat, of je niet aan de spelregels van het woord houdt dan kan je getikt worden. Bij een volgend woord aangekomen ben je weer vrij mits je hier de juiste spelregel weer uit voert. Als je getikt bent, ren je naar de ‘t‘ van ‘Buut’. Als de 4 stapstenen van het woord ‘Buut” bezet zijn, wordt degene die op de ‘t’ staat de tikker en schuiven de andere door. Het spel is uitbreidbaar, dus je kan starten met een paar woorden en eindeloos uitbreiden.

SPELREGELS PER OPDRACHT

Wij hebben 12 woorden in het spel zitten. Aan elk woord zijn spelregels verbonden (zie tekst onder de afbeeldingen). Per stapsteen mag maar 1 voet staan. Vol is vol! Is er nog maar 1 letter over dan zul je het op 1 been moeten doen. Op de woorden freeze, blind, ja / nee, krab, 1 been en fluit mag je blijven staan, als je maar aan de spelregels voldoet. De woorden dance, draai, 10 sec, jump, sst en zit hebben een tijdslimiet. In onze brochure vind je meer uitleg over het spel.

Stel zelf het spel samen! Natuurlijk kan je het spel ook spelen met minder woorden op het schoolplein of kun je eigen woorden met spelregels samenstellen.